2011/May/08

ทุกครั้งที่น้ำตาไหล
เขาว่า "ด้านใน" ของเราจะเปลี่ยนผัน
ทั้งเปลี่ยนเล็กเล็กจนไม่รู้สึกถึงมัน
หรือพลิกคืนวัน เปลี่ยนจากด้านคงเดิม

และเมื่อเรารู้จักร้องไห้กับคนอื่น
เขาว่า "ความวางใจ" ที่ไม่ฝืนจะมีเพิ่ม
รอยยิ้มทั่วไป หัวใจอาจได้รับการเต็มเติม
แต่หยดน้ำตาที่ไม่โดนซ้ำเติม--
คือเหรียญรางวัล

เราตามหาและต้องการเพียงแค่
คนที่จะร่วมแชร์ ทั้งสิ่งจริงทุกสิ่งฝัน
ซึ่งยากจะค้นเจอจากวันอันสำคัญ
แต่มักพบเจอ จากวันที่เรานั้น
-ไม่สำคัญเลย

 

Comment

Comment:

Tweet